Volver al Índice

Indice de Banke Shinobi.

Acerca De

BANKE SHINOBI NO DEN - KÔKA RYÛ BAN-TÔ - España 2009.
Shinobijutsu basic training (Mind)IBUKI


KIAI

CHINKONKISHIN (COMPOSE THE SPIRIT AND DEVOTION TO THE GODS)

HEIHOUGOSHIN (methods of self defense)
  Shinobijutsu basic training (Body)


  TRAINING OF THE FIVE SENSES

  TRAINING OF THE SPIRIT

  SHINSOKUHOU (STEP METHOD OF THE GODS)


  KONGOUTAI * RIKI

  HISINGYOU (TRAINING jump, climb and cross)


  SANMUNIN (THREE "NO" OF SHINOBI)